Team

Saartje Ieven

Van mensen ontmoeten en met hen praten over het leven, hou ik van jongs af aan. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik er in 2003 voor koos klinische psychologie te gaan studeren. Onmiddellijk na het afstuderen, in 2008, startte ik met ambulant werk in bijberoep. Sinds...

Lees meer

Nathalie Bellekens

Bij mij kunnen jongeren en kinderen, samen met hun gezin/ouders terecht voor ondersteuning bij rouw na (een) verlieservaring(en). Verlies en rouw zijn thema’s die ik in verschillende vormen en omgevingen ben tegengekomen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak...

Lees meer

Laure Jacobs

Vanuit mijn zorgzame natuur en affiniteit voor het helpen van mensen besloot ik om in de sociale sector te stappen. Naarmate ik meer met mensen werkte, voelde ik mijn interesse in ieders denken, doen en voelen alleen maar toenemen. Een mensenleven is iets erg complex...

Lees meer

Karolien Moers

In 2010 studeerde ik af als Master in de Muziektherapie in het Lemmensinstituut te Leuven. Sindsdien deed ik verschillende ervaringen op binnen de geestelijke gezondheidszorg, waaronder in residentiële en deeltijdse zorg. Ik werkte er met uiteenlopende doelgroepen...

Lees meer

Jimmy Swalens

Mijn interesse in de psyche die verder vorm kreeg vanuit de opleiding klinisch psychologie te Leuven maakte dat ik in 2008 begon te werken als klinisch psycholoog. In 2010 startte ik met thuis gesprekken aan te bieden. Momenteel ben ik werkzaam bij Zorginspectie...

Lees meer

Peter Van de Vreken

Van zolang ik het mij kan herinneren, heb ik een grote interesse in het begeleiden van en zorg dragen voor kinderen en jongeren. Dit vertaalde zich in verschillende rollen die ik me eigen maakte, babysitter, animator, opvoeder, om momenteel te werken als klinisch psycholoog en...

Lees meer